Hệ Thống Chữa Cháy Aerosol Granit

Hệ Thống Chữa Cháy Aerosol Granit

Hệ thống chữa cháy (Sol khí)Aerosol Granit chữa cháy hiệu quả, không gây hư hại thiết bị, không ảnh đến sức khỏe con người và môi trường.

Sau khi kích hoạt, các chất sol khí nói trên sẽ nhanh chóng xâm nhập vào vùng cần được bảo vệ, tấn công vào ngọn lửa cả về đặc tính hóa học lẫn lý học và ngay lập tức dập tắt ngọn lửa trong vòng vài giây.

Có thể dùng độc lập hoặc kích hoạt bằng trung tâm chữa cháy qua cảm biến khói và nhiệt.