Bình chữa cháy Stat-X Aerosol loại quả ném

Bình chữa cháy Stat-X Aerosol loại quả ném

Stat-X Aerosol là khí sạch, không ảnh hưởng tới tầng ozone và không gây hại cho con người, áp dụng để chữa các đám cháy lớp A, B và C.

Bình chữa cháy Stat-X Aerosol quả ném được sử dụng chữa cháy cho tủ điện, tàu biển, xe hơi, đám cháy do xăng dầu.

Trường hợp cháy máy biến áp ngầm, tủ điện hoặc bất cứ khu vực nào có cháy, chỉ cần xoay và kéo vòng, quăng Stat-X Aerosol quả ném vào bên trong là có thể góp phần dập tắt đám cháy.

 

Tư Vấn Trực Tuyến