Hệ thống chữa cháy khí FM-200 (HFC-227ea)

Hệ thống chữa cháy khí FM-200

Airfire/Italy Kidde/USA Masteco/Korea
Hệ thống chữa cháy khí FM-200 Hệ thống chữa cháy khí FM-200 Hệ thống chữa cháy khí FM-200

Khí FM-200 là gì?

Khí FM-200 hay 1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoropropane (còn được gọi là heptafluoropropane, HFC-227 hoặc HFC-227ea (tên ISO), apaflurane (INN)), là một loại khí halocarbon không màu, không mùi được sử dụng như một chất chữa cháy khí.

FM-200 được hình thành từ các nguyên tố carbon, flo và hydro (CF3CHFCF3 -heptafluoropropane).

Xem khí FM-200 HCF-227ea

Đặc điểm khí FM-200 (HFC-227ea)

 • Công thức hóa học :  1,1,1,2,3,3,3 Heptafluoroproane (CF3CHFCF3)
 • Khối lượng phân tử :  170.03 g/mol
 • Nhiệt độ sôi ở 1 atm :   -16.4 oC
 • Nhiệt độ đông :  -131.1 oC
 • Khối lượng riêng :  621 kg/m3
 • Nhiệt lượng hóa hơi tại điểm sôi :  132.6 kJ/kg
 • Độ nhớt ở nhiệt độ 25oC :  0.184 centistokes
 • Khả năng tác động đến tầng ozone :  0
 • Thời gian tồn tại trong thiên nhiên :  (31 – 42) năm

Ứng dụng của hệ thống chữa cháy khí FM-200 (HFC-227ea) Airfire

Khí sạch FM-200 (HFC-227ea) rất linh hoạt có thể sử dụng để chữa cháy cho hầu hết các lớp đám cháy A, B, C.

Hệ thống chữa cháy khí FM-200 được sử dụng để bảo vệ hơn 70% các trung tâm dữ liệu và các ứng dụng quan trọng trên toàn thế giới.

Hệ thống FM-200 sử dụng chữa cháy cho các phòng:

 • Data center (Trung tâm dữ liệu)
 • Telecommunication Facilities (Phòng thiết bị viễn thông)
 • Computer Operations (Phòng máy tính)
 • Control Rooms (Phòng điều khiển)
 • Shipboard (Marine) Systems (Phòng máy cho tàu biển)
 • Rare Book Libraries (Thư viện sách quý hiếm)
 • Universities and Museums (Viện bảo tàng)
 • Art Galleries (Phòng trưng bày nghệ thuật)
 • Record & Storage Facilities (Thiết bị ghi hình và kho lưu trữ)
 • Petrochemical Installations (Ngành công nghiệp hóa dầu)
 • Pharmaceutical & Medical Facilities (Phòng chứa thiết bị y tế)
 • Electronics & Data Processing Equipment (Phòng Thiết bị điện tử và kho dữ liệu, kho lưu trữ)

Nguyên lý chữa cháy của hệ thống chữa cháy bằng khí FM-200

Nguyên lý chữa cháy chính của FM200 là hấp thụ nhiệt, với đóng góp hóa học thứ cấp từ sự phân hủy nhiệt của FM200 trong ngọn lửa. FM200 không làm giảm lượng oxy trong không khí xuống thấp để chữa cháy như hệ thống chữa cháy khí Nitơ và CO2 vì vậy trong phòng vẫn còn khí oxy và không gây ngạt, không ảnh hưởng đến người còn ở trong phòng.

Thiết kế hệ thống chữa cháy khí sạch FM-200 cần chú ý những điểm gì?

1. Xác định lớp đám cháy:

Class A, class B hay class C (lớp A, lớp B hay lớp C)

2. Chọn tiêu chuẩn thiết kế áp dụng và kết hợp với lớp đám cháy để chọn nồng độ thiết kế phù hợp:

NFPA 2001: Tiêu chuẩn thiết kế cho hệ thống khí sạch (nồng độ thiết kế 6.6% cho đám cháy lớp A), nồng độ thiết kế 8.7%  cho đám cháy lớp B và nồng độ thiết kế 7%  cho đám cháy lớp C.

ISO 14520: Gaseous fire- extinguishing systems

TCVN 7161-9-2002: Hệ thống chữa cháy bằng bình khí

TCVN 7161-9-2002 – Lượng chất chữa cháy toàn bộ HFC-227ea là để chọn ra hệ số áp dụng (kg/m3) cho từng trường hợp, cơ sở để lựa chọn là nồng độ thiết kế bao nhiêu và nhiệt độ áp dụng bao nhiêu. Thường sẽ lựa chọn tại nhiệt độ 20oC phù hợp với nhiệt độ khi nạp sạc khí FM200

Tìm hiểu các hệ thống chữa cháy, bình chữa cháy khí FM-200 (HFC-227ea)