Hệ Thống Chữa Cháy Khí Nitơ PNP

Hệ Thống Chữa Cháy Khí Nitơ PNP

Hệ thống chữa cháy khí Nitơ PNP

Nhãn Hiệu: PNP

Xuất Xứ: Korea

Ứng dụng của hệ thống chữa cháy bằng khí Nitơ

 • Phòng máy tính
 • Trạm biến thế
 • Tổng đài điện thoại
 • Cơ quan lưu trữ văn thư
 • Phòng phát điện
 • Căn cứ quân đội
 • Xưởng sản xuất
 • Xưởng công nghiệp
 • Kho chất lỏng dễ cháy
 • Cơ sở hóa dầu
 • Trung tâm điều khiển
 • Phòng cơ điện