Hệ thống chữa cháy bằng khí Nitơ Airfire

Hệ thống chữa cháy bằng khí Nitơ Airfire

Nitơ là một chất khí không màu, không mùi vị và chiếm tới 78% trong không khí xung quanh chúng ta.

Khí Nito có mật độ khí dập cháy thấp nhất trong các loại khí trơ kể cả khí Argon và loại khí trộn giữa Nitơ và Argon.

Nito có hiệu năng dập lửa cao nhất. Việc dập tắt đám cháy (ngọn lửa) được thực hiện bằng cách giảm nồng độ Oxy trong không khí xuống mức dưới 13.9% (mật độ khí chữa cháy để dập tắt lửa).

Khí Nito là loại thích hợp nhất cho hệ thống dập lửa bao trùm do nó không tạo ra các sản phẩm phân hủy do nhiệt và do vậy nó rất an toàn đối với con người.

Khí Nito không có khả năng sản sinh ra các loại khí ăn mòn trong quá trình phân hủy nhiệt, không tác động xấu tới môi trường.

 

Tư Vấn Trực Tuyến